ΕΣΠΑ 2014-2020

Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση


ΕΣΠΑ 2007-2013

Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα

Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα ΕΣΠΑ


3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης

Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα”

Ε.Π. “Κοινωνία της Πληροφορίας”

Ε.Π. “Υγεία και Πρόνοια”

Ε.Π. “Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση”

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ)


2ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης

Ε.Π. “Βιομηχανία”

Ε.Π. “Ενέργεια”

Ε.Π. “Τουρισμός - Πολιτισμός”

Ε.Π. “Τηλεπικοινωνίες”

Ε.Π. “ΜΜΕ”

Ε.Π. “Εκπαίδευση & Αρχική Κατάρτιση”   

 

 

 

 

HFAISTIADESlogo
hermes 
paros

amfiloxia 
topsalogo
    sentra
    mojo
co op logo