Η Asset Τεχνολογική έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα στο χώρο της Υγείας και στις νοσοκομειακές μονάδες στις οποίες παρέχει μία σειρά υπηρεσιών που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών. Οι υπηρεσίες αυτές είναι:

 • Επιχειρησιακό Σχέδιο Νοσοκομείου
 • Συστήματα Ποιότητας (ISO, HACCP)
 • Ανθρώπινοι Πόροι, Οργανισμός,Κατάρτιση
 • Προγράμματα Κοινωνίας της Πληροφορίας
 • Απογραφή Παγίων Στοιχείων
 • Υποστήριξη Διαχειριστικών και Λογιστικών Εργασιών
 • Ευρωπαϊκά Προγράμματα Συνεργασίας

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Νοσοκομείων (Πενταετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης)

 • Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
 • Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η Παμμακάριστος»
 • Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Κυθήρων «Τριφύλλειο»
 • Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα»
 • Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»
 • Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαϊτειο»

Επικαιροποίηση Επιχειρησιακών Σχεδίων

 • Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
 • Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»

Μελέτες Πληροφορικής

 • Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. - «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την εκπόνηση μελέτης ωρίμανσης του έργου “Δίκτυο Υγείας Πε.Σ.Υ.Π. Πελοποννήσου”»
 • Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι» - «Επιχειρησιακό Σχέδιο Πληροφορικής του Νοσοκομείου»
 • Πε.Σ.Υ.Π. Πελοποννήσου - «Εφαρμογές ΤΠΕ στις Πρωτοβάθμιες Μονάδες Υγείας και στις Προνοιακές Μονάδες της Πελοποννήσου»

Άλλες Μελέτες

 • Έρευνα Αγοράς Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων στην Αττική

Κατάρτιση

 • Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η Παμμακάριστος» - Κατάρτιση 20 στελεχών του Νοσοκομείου σε «Θέματα Ολικής Ποιότητας»
 • Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα» - Κατάρτιση 12 Νοσηλευτριών του Νοσοκομείου σε «Ολική Ποιότητα»
 • Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» - Κατάρτιση 100 Νοσηλευτριών και 50 Ειδικευομένων Ιατρών του Νοσοκομείου με θέμα «Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Νοσοκομειακής Μονάδας»

Παρακολούθηση Υλοποίησης Επιχειρησιακών Σχεδίων

 • Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαϊτειο»

Απογραφή Παγίων Στοιχείων

 • Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Παναγία Η Βοήθεια»

Υποστήριξη Διαχειριστικών & Λογιστικών Εργασιών

 • Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»
 • Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Παναγία Η Βοήθεια»

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

 • Leonardo da Vinci Programme Συνεργασία Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι» με Ινστιτούτο MarieCurie, FR

 

 

 

HFAISTIADESlogo
hermes 
paros

amfiloxia 
topsalogo
    sentra
    mojo
co op logo