Η ASSET ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ παρέχει υπηρεσίες που καλύπτουν τρεις κύριους τομείς δραστηριοτήτων:

 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας
 • Υπηρεσίες Κατάρτισης

Οι υπηρεσίες παρέχονται με εξατομικευμένη προσέγγιση του πελάτη, διάγνωση των αναγκών του και σχεδιασμό της υπηρεσίας κατά τρόπο ώστε να καλύπτονται στο μέγιστο βαθμό οι στόχοι και οι απαιτήσεις του. Αναλυτικότερα οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 • Οργάνωση Επιχειρήσεων
 • Επιχειρηματικός Σχεδιασμός
 • Έρευνες / Μελέτες
 • Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων
 • Μεταφορά Τεχνογνωσίας
 • Πιστοποίηση Ποιότητας (ISO, HACCP)
 • Διαχείριση Έργων
 • Επιδοτήσεις Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Τεχνολογίες Πληροφοριών

 • Διαδικτυακές Πλατφόρμες
 • Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού
 • Διαχείριση Έργων Πληροφορικής

Κατάρτιση

 • Οργάνωση και Διαχείριση ΚΕΚ
 • Διαχείριση και Υλοποίηση Ενεργειών Κατάρτισης
 • Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Ευρωπαϊκά Δίκτυα Κατάρτισης

 

 

 

HFAISTIADESlogo
hermes 
paros

amfiloxia 
topsalogo
    sentra
    mojo
co op logo