Η Asset Τεχνολογική είναι εγγεγραμμένη στον κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες Μελετητών, Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων στις Ειδικές Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ και στους Δικαιούχους του Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια 2014-2020, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στις Κατηγορίες:

1. Εκπόνηση Μελετών – Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών

2. Υπηρεσίες Συμβούλων

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Κατηγορία Υπηρεσίας: Μελέτη Έργο: Δημιουργία και οργάνωση Γραφείου ΜΟΔ ΑΕ στις Βρυξέλλες

Δήμος Τρίπολης
Κατηγορία Υπηρεσίας: Υπηρεσία Συμβούλου Έργο: Υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου ως προς την δυνατότητα δημιουργίας ανοικτού κέντρου εμπορίου, πιλοτικά, σε τμήμα του εμπορικού κέντρου της Τρίπολης  

Δήμος Νέας Σμύρνης
Κατηγορία Υπηρεσίας: Υπηρεσία Συμβούλου Έργο: Υπηρεσία Συμβούλου για προετοιμασία και υποβολή φακέλου με τίτλο: “Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου”
Δήμος Αλμυρού
Κατηγορία Υπηρεσίας: Υπηρεσία Συμβούλου Έργο: Υπηρεσία Συμβούλου για την υποστήριξη στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα “Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου”  
Δήμος Ανατολικής Σάμου
Κατηγορία Υπηρεσίας: Υπηρεσία Συμβούλου Έργο: Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ – Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων
 
Δήμος Ερέτριας
Κατηγορία Υπηρεσίας: Υπηρεσία Συμβούλου Έργο: Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου ωρίμανσης φακέλων έργων, μελετών και προμηθειών για υποβολή σε χρηματοδοτικά προγράμματα
Επιμελητήριο Μαγνησίας
Κατηγορία Υπηρεσίας: Τεχνική Υποστήριξη Έργο: Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης για την ανάπτυξη σχεδίου δράσης για την προώθηση πολιτικών στήριξης της ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
Δήμος Δομοκού
Κατηγορία Υπηρεσίας: Υπηρεσία Συμβούλου Έργο: Πρόγραμμα Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση  “Αντώνης Τρίτσης” – AT 04 “Περιβάλλον”
Δήμος Νικολάου Σκουφά
Κατηγορία Υπηρεσίας: Υπηρεσία Συμβούλου Έργο: Πρόγραμμα Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση  “Αντώνης Τρίτσης” – ΑΤ12 “Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους”
Δήμος Παιανίας
Κατηγορία Υπηρεσίας: Υπηρεσία Συμβούλου Έργο: Πρόγραμμα Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση  “Αντώνης Τρίτσης” – ΑΤ12 “ Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους”
Δήμος Πάρου
Κατηγορία Υπηρεσίας: Υπηρεσία Συμβούλου Έργο: Πρόγραμμα Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “Αντώνης Τρίτσης” – ΑΤ04 “Περιβάλλον”, ΑΤ08 “Ψηφιακή Σύγκλιση”, ΑΤ12 “Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους”
Δήμος Ανατολικής Σάμου
Κατηγορία Υπηρεσίας: Υπηρεσία Συμβούλου Έργο: Πρόγραμμα Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση  “Αντώνης Τρίτσης” – ΑΤ12 “Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους”
Δήμος Σάμης
Κατηγορία Υπηρεσίας: Υπηρεσία Συμβούλου Έργο: Πρόγραμμα Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση  “Αντώνης Τρίτσης” – ΑΤ14 “Πολιτισμός”
Δήμος Κρωπίας
Κατηγορία Υπηρεσίας: Υπηρεσία Συμβούλου Έργο: Πρόγραμμα Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση  “Αντώνης Τρίτσης” – ΑΤ04 “Περιβάλλον”
Δήμος Λοκρών
Κατηγορία Υπηρεσίας: Υπηρεσία Συμβούλου Έργο: Πρόγραμμα Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση  “Αντώνης Τρίτσης” – ΑΤ12 “ Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους”
Δήμος Ζαχάρως
Κατηγορία Υπηρεσίας: Υπηρεσία Συμβούλου Έργο: Πρόγραμμα Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση  “Αντώνης Τρίτσης” – ΑΤ12 “Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους”
Δήμος Σοφάδων
Κατηγορία Υπηρεσίας: Υπηρεσία Συμβούλου Έργο: Πρόγραμμα Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση  “Αντώνης Τρίτσης” – ΑΤ08 “Ψηφιακή Σύγκλιση”
Δήμος Χαλκηδόνος
Κατηγορία Υπηρεσίας: Υπηρεσία Συμβούλου Έργο: Πρόγραμμα Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση  “Αντώνης Τρίτσης” – ΑΤ12 “Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους”
Δήμος Ζακύνθου
Κατηγορία Υπηρεσίας: Υπηρεσία Συμβούλου Έργο: Πρόγραμμα Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση  “Αντώνης Τρίτσης” – ΑΤ06 “Αστική Αναζωογόνηση”
Δήμος Άνδρου
Κατηγορία Υπηρεσίας: Υπηρεσία Συμβούλου Έργο: Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ – Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων
Ν.Π. Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Ζωγράφου
Κατηγορία Υπηρεσίας: Υπηρεσία Συμβούλου Έργο: Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την αποτύπωση της ενεργειακής κατανάλωσης και προτάσεων έργων και δράσεων εξοικονόμησης και αυτοπαραγωγής μέσω ΑΠΕ
Δήμος Παγγαίου
Κατηγορία Υπηρεσίας: Υπηρεσία Συμβούλου Έργο: Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ – Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων
Δήμος Κω
Κατηγορία Υπηρεσίας: Υπηρεσία Συμβούλου Έργο: Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ – Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων
Δήμος Αχαρνών
Κατηγορία Υπηρεσίας: Υπηρεσία Συμβούλου Έργο: Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ – Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων
Δήμος Δίου-Ολύμπου
Κατηγορία Υπηρεσίας: Υπηρεσία Συμβούλου Έργο: Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ – Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων
Δήμος Πύδνας Κολινδρού
Κατηγορία Υπηρεσίας: Υπηρεσία Συμβούλου Έργο: Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ – Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων
Δήμος Ωρωπού
Κατηγορία Υπηρεσίας: Υπηρεσία Συμβούλου Έργο: Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ – Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων
Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε.
Κατηγορία Υπηρεσίας: Υπηρεσία Συμβούλου Έργο: Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ – Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων
Δήμος Γορτυνίας
Κατηγορία Υπηρεσίας: Υπηρεσία Συμβούλου Έργο: Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ – Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων
Δήμος Εμμανουήλ Παππά
Κατηγορία Υπηρεσίας: Υπηρεσία Συμβούλου Έργο: Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ – Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων
Δήμος Ανατολικής Σάμου
Κατηγορία Υπηρεσίας: Υπηρεσία Συμβούλου Έργο: Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ – Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων
Δήμος Σάμης
Κατηγορία Υπηρεσίας: Υπηρεσία Συμβούλου Έργο: Κατάρτιση Μελέτης Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης -ΟΧΕ- για τον Δήμο Σάμης