Στις 3 και 4 Οκτωβρίου, η Asset Tec με τους υπόλοιπους εταίρους του QualTrack συναντήθηκαν για την τρίτη διακρατική συνάντηση. Οι συμμετέχοντες έγιναν δεκτοί σε ένα ηλιόλουστο Παλέρμο από τον ιταλικό εταίρο CEIPES για να οριστικοποιήσουν το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της ποιότητας και να συμφωνήσουν τη μεθοδολογία για την έναρξη της φάσης δοκιμών. Η κοινοπραξία έθεσε όλες τις προθεσμίες για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου.

Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Πράγα τον Απρίλιο του 2024 σε συνδυασμό με μια μεγάλη εκδήλωση διάδοσης για την προώθηση των στόχων και των αποτελεσμάτων του έργου.

Ακολουθήστε τη σελίδα του έργου στο Facebook για να ενημερώνεστε!