Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών για την «Υλοποίηση ενεργειών ερευνητικού χαρακτήρα»

Η ΑΣΣΕΤ Τεχνολογική, προσκαλεί τους παραπάνω φορείς για την παροχή υπηρεσιών για την «Υλοποίηση ενεργειών ερευνητικού χαρακτήρα» στο πλαίσιο του […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση «Μελέτης Σκοπιμότητας»

Η ΑΣΣΕΤ Τεχνολογική, προσκαλεί τους παραπάνω φορείς για την παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση «Μελέτης Σκοπιμότητας» στο πλαίσιο του έργου […]