Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών για την «Υλοποίηση ενεργειών ερευνητικού χαρακτήρα»

Η ΑΣΣΕΤ Τεχνολογική, προσκαλεί τους παραπάνω φορείς για την παροχή υπηρεσιών για την «Υλοποίηση ενεργειών ερευνητικού χαρακτήρα» στο πλαίσιο του […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση «Μελέτης Σκοπιμότητας»

Η ΑΣΣΕΤ Τεχνολογική, προσκαλεί τους παραπάνω φορείς για την παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση «Μελέτης Σκοπιμότητας» στο πλαίσιο του έργου […]

FLY Playbook

The FLY team is developing a comprehensive financial education program (Fly Playbook). Aiming to bridge the gap between theoretical education and practical application, our program covers financial concepts such as budgeting, saving and investing, and includes non-formal education activities and assignments to support learning.
It will be available on our website soon!

Education in Romania

Last week, the educational activity of the FLY project was successfully completed!
Asset Tec in collaboration with its partners analyzed the youth financial literacy modules and presented the educational activities of the FLY Playbook, which will be available soon!
Many thanks to the trainers and all participants!