Η Asset Tec, Συντονιστής εταίρος του έργου TRI-SOME (Smart Open Mall Ecosystem), αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την προσφορά εμπορικών, πολιτιστικών και τουριστικών υπηρεσιών προς όφελος των κατοίκων, των επισκεπτών και των επιχειρήσεων.

Τo συνεργατικό ερευνητικό έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης “Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ”, ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020