ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η ASSET Τεχνολογική ιδρύθηκε το 1997 με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Ανάπτυξης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Βιομηχανίας (Ε.Π.Β.), σαν επιχείρηση υψηλής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Η εταιρεία χαρακτηρίζεται από την ευρεία εμπειρία και τεχνογνωσία της σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών και τεχνολογικών περιοχών όπως διαμορφώθηκαν από την υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών έργων και προγραμμάτων.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Συμβουλευτικές ΥπηρεσίεςΚατάρτιση
Οργάνωση Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Σχεδιασμός
Έρευνες / Μελέτες
Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων
Μεταφορά Τεχνογνωσίας
Πιστοποίηση Ποιότητας (ISO)
Διαχείριση Έργων
Επιδοτήσεις Επιχειρήσεων
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
Τεχνολογίες Πληροφοριών
Διαδικτυακές Πλατφόρμες
Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού
Διαχείριση Έργων Πληροφορικής
Οργάνωση και Διαχείριση ΚΕΚ
Διαχείριση και Υλοποίηση Ενεργειών Κατάρτισης
Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού
Ευρωπαϊκά Δίκτυα Κατάρτισης

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Τα στελέχη της ASSET διακρίνονται για την άριστη κατάρτισή τους και την πολυετή εμπειρία τους στην υλοποίηση και διαχείριση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, σε θέματα Ανάπτυξης, Πληροφορικής, Κατάρτισης και Συμβουλευτικής.