ΕΣΠΑ 2021-2027

ΕΣΠΑ 2021-2027​ Το νέο «Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027» («ΕΣΠΑ 2021-2027») αποτυπώνει σε μεγάλο βαθμό τις νέες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής […]

Ταμείο Ανάκαμψης

NextGenerationEU Τον Ιανουάριο του 2020 η πανδημία COVID-19 έφτασε στην Ευρώπη, οδηγώντας σε υγειονομική κρίση με μεγάλες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. Η […]

EYE

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής για επιχειρηματίες Το Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες βοηθά φιλόδοξους Ευρωπαίους επιχειρηματίες να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για […]

Skillman

The Skillman Network is a the transnational platform of centres of Vocational Excellence for the emerging skills in Advanced Manufacturing, […]